WEL DOEN, NIET DOEN…

admin Uncategorized

Over het dempen van de singels is zo’n tien jaar gesteggeld.
Het Rijk gaf mopperend toestemming voor een deel.
Het was immers een overtreding van de Monumentenwet, aldus Marga Klompé
Over het herstellen is ook weer jarenlang gepraat.
Het uitgraven geschiedt – gefaseerd – in twintig jaar.
Een simpel idee, maar wat een complexe opgave…